Slimmer werken,
blije klanten

Master Black Belt training

Een Master Black Belt is een Lean Six Sigma expert met diepgaande kennis en ervaring van alle aspecten van Lean 6 Sigma en de daarbij horende veranderingen. Naast deze kennis en ervaring is het ook van belang dat een Master Black Belt voldoende praktijkervaring als Black Belt heeft opgedaan. De Master Black Belt bouwt namelijk voort op de Six Sigma Black Belt en is voor wie ervaring heeft als Lean Six Sigma Black Belt. Deze pagina geeft volledige informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in het volgen van een Master Black Belt training. Er wordt behandeld:

  • Waarom je een Master Black Belt training zou doen
  • Voor wie de training geschikt is
  • De inhoud, duur en kosten

Waarom de Lean Six Sigma Master Black Belt training en voor wie?

Als je wilt deelnemen aan de Master Black Belt training moet je (theoretisch) gecertificeerd zijn als Black Belt en willen doorgroeien naar Master Black Belt of al op deze positie zitten. Een telefonische intake hoort bij de toelating. Zoals gezegd is het belangrijk dat je in de praktijk ervaring hebt opgedaan als Black Belt. Als je namelijk wel eens een Black Belt training hebt gevolgd en je hebt er vervolgens niets mee gedaan, dan is de Master Black Belt opleiding niet geschikt. Daarom hoort een intake bij het toelatingsproces. De aanmelding is pas definitief als je de intake hebt gedaan.

Als Master Black Belt ben je de ‘beltmaster’; een Lean Six Sigma professional. Tijdens de opleiding tot Master Black Belt word je een expert met diepgaande kennis en ervaring van alle aspecten van Lean Six Sigma. Een Master Black Belt is verantwoordelijk voor het invoeren van complexe verbeterideeën binnen processen. Daarnaast ben je als Master Black Belt in staat om Lean Six Sigma trainingen te geven op allerlei verschillende niveaus en kun je Black Belts binnen de organisatie aansturen. Als Master Black Belt ben je in staat om de juiste verbeterinitiatieven te selecteren en uit te voeren. Ook werk je nauw samen met het management om samen de bedrijfsdoelstellingen na te streven.

Inhoud Master Black Belt opleiding

n deze 10-daagse opleiding word je opgeleid als Lean Six Sigma professional. Na deze training weet je hoe je de instrumenten uit de Lean-toolbox moet gebruiken om een Lean Six Sigma project zo effectief mogelijk in te zetten. Als Master Black Belt word je immers verantwoordelijk voor het behouden van de kwaliteit binnen een LSS project. De cursus en het examen zijn gebaseerd op de ‘Body of Knowledge’ van de ASQ.

roos tijdens haar master black belt training

Het programma van de Lean Six Sigma Master Black Belt opleiding ziet er als volgt uit:

Blok 1: Enterprise-wide planning and Deployment
In dit onderdeel ga je dieper in op de strategische focus en de uitrol van Lean en Six Sigma in de organisatie. Hoe kun je Lean Six Sigma gebruiken om veranderingen te bereiken? Welke strategieën kies je en waar moet je op aansluiten? Wat zijn de consequenties van strategische keuzes en de verdere uitrol? Hoe combineer je de top-down en de bottom-up benadering?

Blok 2: Design for Six Sigma
Tijdens dit onderdeel ga je in op de methode om in één keer op de juiste manier nieuwe processen neer te zetten en daar ook de optimale instellingen voor te bepalen. Verder ga je in op de inrichting van het bestuur van de organisatie zodat op elk niveau wordt bijgedragen aan strategische doelen. In het verlengde hiervan gaan we in op hoe je invulling geeft aan de lerende organisatie en hoe je de medewerker centraal kunt stellen.

Blok 3: Advanced Statistics
In dit onderdeel ga je in op de achterliggende theorie van de statistische tools en de toepassing hiervan om van statistisch probleem tot statistische oplossing te komen. Voor dit onderdeel heb je Minitab nodig.

Blok 4: Ontwikkeling van mensen en organisaties
Tijdens dit onderdeel ga je in op het bepalen van de behoefte van verschillende doelgroepen in de ontwikkeling van LSS in de organisatie en het ontwikkelen en coachen van mensen en organisaties.

Blok 5: Programma en projectmanagement
In dit onderdeel ga je in op het selecteren en begeleiden van projecten en initiatieven binnen je organisatie, het bepalen van doelen en benefits-management en het managen van kritische paden.

Blok 6: Examen en presentatie
Tenslotte vindt op de laatste dag het examen plaats en is er de presentatie van de action learnings. De action learning is de presentatie van het deployment plan voor de eigen organisatie en de onderdelen daarin, inclusief de (cijfermatige) verantwoording.

Hoelang duurt de Lean Six Sigma Master Black Belt training?

De opleiding duurt 10 dagen verspreid over een periode van 3 maanden. In de tussenliggende periodes heb je tijd om opdrachten voor te bereiden en te studeren voor het examen. Deze dagen zijn verdeeld in 5 blokken van 2 dagen. Het 6e blok bevat het examen en de presentatie (zie het programma hierboven). Aan het einde van het laatste blok vindt het theorie-examen plaats. Je kunt je later je praktijkcertificaat halen. Dit is echter niet bij het standaard traject inbegrepen.

Een opleiding tot master black belt

Vooropleiding Master Black Belt

De Master Black Belt training is het vervolg op de Black Belt. Je moet eerst Black Belt gecertificeerd zijn, praktijkervaring hebben opgedaan en een functie bekleden waarin je dagelijks bezig bent met Lean Six Sigma. Dus voor de Master Black Belt geldt vlieguren in combinatie met ervaring en competenties en in ieder geval Black Belt gecertificeerd zijn. Daarom wordt er ook een telefonische intake gedaan om te bepalen of je op het juiste niveau zit omdat je als Master Black Belt zelf mensen moet coachen. Dat gaat niet als je zelf nog aan het begin van je eigen ontwikkeling als Black Belt staat.

Kosten Lean Six Sigma Master Black Belt opleiding

De kosten voor deelname zijn € 4.500 per persoon. Dit is inclusief alle trainingsmaterialen, het theorie-examen en faciliteiten (lunches, drankjes etc.). Een eigen laptop met daarop een Minitab licentie is essentieel voor deze training. Je moet Minitab dus op je computer hebben staan.

Wist je dat: Je altijd tot €295,- korting krijgt als je Lean of Scrum vervolgtraining bij ons boekt? Bijvoorbeeld: Als je al een Green Belt of een Yellow Belt opleiding hebt gevolgd kun je korting krijgen op de Black Belt opleiding.
Lees hier meer over dit aanbod >