Slimmer werken,
blije klanten

Lean Six Sigma belts

Binnen Lean Six Sigma projecten zijn verschillende rollen te onderscheiden. De rol die een medewerker vervult binnen een Lean 6 Sigma project is afhankelijk van wat hij of zij wil bereiken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een medewerker die een Orange Belt opleiding volgt daarna een waardevolle bijdrage kan leveren aan verbeterprojecten. Heeft een medewerker de ambitie om zelf verbeterprojecten te managen, dan kan hij of zij ook in één keer een Lean Six Sigma Black Belt opleiding volgen. Een vooropleiding zoals een Orange -of Green Belt is dan niet nodig. Binnen een LSS-project werkt iedereen volgens de DMAIC-structuur. DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control en is de methodiek voor continue verbetering.

Lean Six Sigma Yellow Belt

Yellow Belts weten hoe ze klant -en resultaatgerichter kunnen werken en kunnen de kwaliteit van de dienstverlening en van hun eigen werkprocessen verhogen. Zij beschikken over de basiskennis van Lean Six Sigma en vormen dan ook de basis van een Lean Six Sigma project. Een Yellow Belt opleiding duurt één dag.

Six Sigma Orange Belt

Orange Belts vormen samen met Yellow Belts de basis van een Lean Six Sigma project. Zij kennen en begrijpen de toepassing van Lean Six Sigma tools die worden gebruikt bij het verbeteren van processen. Zij bieden ondersteuning aan LSS-projectteams, die geleid worden door Black Belts of Master Black Belts. Een Orange Belt opleiding duurt twee dagen en gaat iets dieper in op de toepassing van Lean tools dan de Yellow Belt training.

lss-training-belts

Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Green Belts zijn procesdeskundigen die werken in hun eigen functionele gebied. Green Belts leiden belangrijke procesverbeteringstrajecten en ondersteunen de Black Belts. Ze sturen aan op continue procesverbetering volgens de DMAIC-structuur en beheersen de Lean Six Sigma principes en tools. Daarnaast kunnen ze kwalitatief en kwantitatief problemen analyseren en zijn ze in staat om verbeterideeën te implementeren en resultaten te leveren. Ze kunnen effectief procesdenken en klantgericht werken. Ook kunnen Lean Green Belts verspillingen en hun oorzaken herkennen en kunnen ze werken met statistische analyses (Six Sigma). Een LSS Green Belt training duurt zes dagen. Op de laatste trainingsdag vindt een examen plaats.

Six Sigma Black Belt

Een Lean 6 Sigma Black Belt is een professional die de Lean Six Sigma-filosofie en de bijhorende principes compleet in de vingers heeft. Hij of zij weet veel over de verschillende methodieken en systemen van de Lean Six Sigma toolbox. Black Belts zijn verandermanagers die zorgen voor de implementatie van Lean Six Sigma binnen de organisatie en een cultuur van continue verbetering. Een Lean Black Belt heeft de volgende kenmerken:

 • Leidt strategische procesverbeteringsprojecten
 • Beheerst de basis, maar ook de Lean tools voor gevorderden
 • Kan DMAIC-technieken implementeren
 • Bezit over leiderschaps -en verandermanagementvaardigheden
 • Kan goed faciliteren
 • Stelt projectteams samen en leidt deze teams
 • Stuurt Green Belts aan en wordt eventueel ondersteund en aangestuurd door een Master Black Belt

De Six Sigma Black Belt training duurt tien dagen en is verdeeld in vier modules. Tussen de modules door passen de deelnemers eerder geleerde methoden en tools doe op hun werkzaamheden. Tijdens deze periode krijgen ze ook één op één coaching van een ervaren Master Black Belt voor de toepassing van LSS-technieken binnen projecten. Op de laatste trainingsdag vindt het examen plaats.

lss-training

Lean Six Sigma Master Black Belt

De Master Black Belt is het hoogste niveau binnen Lean Six Sigma. Master Black Belts zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van Lean Six Sigma projecten. Zij zorgen ervoor dat de organisatie zelfvoorzienend is in kennisopbouw van Lean Six Sigma door middel van LSS-trainingen en -coaching. Zij zijn de interne experts en weten alles over Lean tools en de methodiek. Zij hebben overzicht van alle verandertrajecten en leiden deze. De Master Black Belt heeft de volgende kenmerken:

 • Heeft kennis van programmamanagement
 • Identificeert de juiste verbeterprojecten
 • Stelt projectteams samen en managed deze
 • Bepaalt de per project welke tools er gebruikt moeten worden
 • Coacht en ondersteunt projectteams
 • Ontwikkelt zelf Lean Six Sigma trainingsmodules
 • Heeft diepgaande kennis van statistiek

De Master Black Belt opleiding duurt in totaal tien dagen en is een uitbreiding van de onderwerpen en nieuwe onderwerpen die nog geen onderdeel zijn van de Black Belt opleiding. Ook bij de Master Black Belt training vindt op de laatste trainingsdag een examen plaats.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de (Master) Black Belt training, of een andere Lean Six Sigma training? Neem dan contact met ons op via 020 2611 875 of info@bureautromp.nl